Es constitueix el Consell de Direcció de l’ICIB, l’institut creat amb l’objectiu d’articular les polítiques de suport a l’activitat productiva i la dinamització de les economies de la cultura, mesures del Pla de cultura per enfortir el teixit cultural

Aquest dimarts, 16 d’abril, s’ha reunit per primera vegada a Ca n’Oleo el Consell de Direcció de l’Institut d’Indústries Culturals (ICIB). La reunió ha estat presidida per la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, el conseller Treball, Comerç i Indústria Iago Negueruela és el vicepresident del Consell de Direcció, també en formen part la directora general cultura, Joana Català, el director general de Política Indústrial Manuel Porras, el director general d’Innovació i Recerca, Josep Lluís Pons, el conseller de cultura del Consell de Mallorca, Rafel Creus, el conseller de cultura del Consell d’Eivissa, David Ribas, el director de l’IEB, Francesc Rotger, Carles Molinet per les associacions d’empreses i Lluís Segura per les organitzacions sindicals i associacions professionals de caràcter sindical.

El Consell de Direcció de l’ICIB és el màxim òrgan de l’Institut, juntament amb el Consell Rector que fa una funció d’assessorament i el Consell Executiu que fa el seguiment de l’ICIB. El 16 d’abril de 2019 s’ha celebrat la primera reunió del Consell de Direcció i, entre altres mesures, s’ha provat el Pla d’actuació 2019 i el Pla Estratègic de Subvencions.

La creació del Consell de Direcció de l’ICIB ha comptat amb la participació d’agents culturals i neix en l’acompliment de la mesura 62 del Pla de Cultura de les Illes Balears, que preveu la posada en marxa d’aquesta entitat per tal d’articular les polítiques de suport a l’activitat productiva dels sectors culturals i la dinamització de les economies de la cultura.

Pla d’Actuacions

Un dels punts aprovats ha estat el Pla d’Actuacions de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per a l’any 2019. S’ha aprovat el pressupost de l’ICIB per a l’any 2019 que és de 1.834.200€. També, pel que fa a recursos humans, es preveu la incorporació d’un tècnic superior o auxiliar administratiu, així com la possibilitat d’incorporar persones becàries o estudiants en pràctiques. Per una altra banda, també s’ha aprovat un conjunt de mesures per facilitar la simplificació documental en els procediments administratius a través de les noves tecnologies. Pel que fa a les actuacions en l’àmbit cultural, s’han aprovat les línies d’actuació de l’ICIB per aquest any 2019, entre elles destaquen l’impuls del desenvolupament de les indústries culturals i creatives en l’àmbit de les Illes Balears, a través de l’ICIB que serà l’òrgan encarregat de gestionar la informació i la difusió de tota classe de subvencions, ajuts i línies de finançament. També, a partir d’ara l’ICIB passarà a gestionar la Illes Balears Film Comission.

Pla de Subvencions

En el Consell de Direcció de l’ICIB, també s’ha aprovat el Pla de Subvencions 2019. Per una part una de les línies és entorn de l’objectiu de diversificar el model econòmic, i s’ha fet en col·laboració amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears. Aquesta línia de finançament és una novetat, i ha estat possible gràcies a la coordinació institucional de les dues Conselleries. Per una banda, s’ha aprovat una línia d’ajuts a les empreses culturals i creatives de les Illes Balears per cobrir despeses d’operacions financeres d’inversió productiva, amb un pressupost de 500.000 €. I també una línia d’ajuts per dotar de capital circulant a les empreses culturals i creatives amb l’objectiu de garantir la liquiditat de les empreses culturals i creatives mitjançant la creació d’una línia d’ajudes de capital circulant per a projectes i la seva promoció amb un pressupost total de 200.000 €.

Per una altra banda, l’ICIB assumeix les competències de subvenció en matèria audiovisual que fins ara tenia l’Institut d’Estudis Baleàrics, en aquest sentit, a partir d’ara l’ICIB serà l’encarregat de tramitar les subvencions del sector. D’aquesta matèria s’han aprovat diverses línies d’ajut; en primer lloc una línia d’ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior del sector audiovisual de les Illes Balears, amb un pressupost de 160.000 €; en segon lloc una línia d’ajuts per donar suport a la producció audiovisual de les Illes Balears amb una partida de 600.000 € i finalment una línia d’ajuts en espècie per a la promoció del territori com a espai de rodatges amb un pressupost de 100.000 €.

Finalment, també s’ha aprovat la creació del Consell Assessor del sector audiovisual. És la primera comissió assessora del sector audiovisual, i es preveu constituir-ne d’altres al llarg de l’any. Els membres que integren el Consell Assessor del sector audiovisual són els següents:

• Associació de Productors Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB)
• Associació de Cineastes de les Illes Balears (ACIB)
• Associació de Professionals de l’Audiovisual d’Eivissa (APAI)
• The Base Film and Photo Association
• Mallorca Film Comission
• Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (delegació a Balears)
• Un representant dels exhibidors: Javier Pachón (CineCiutat)
• Un representant dels centres de formació (Ladat Studios; CESAG; CEF; IES Juníper Serra)

El Consell Assessor té atribuïdes les següents competències:

• Informar de les accions i tramitacions dutes a terme, i seguiment de les iniciatives en curs
• Intercanviar informació sobre el sector
• Proposar projectes i estratègies que es vulguin engegar des de l’ICIB