Documentació

Aquí podeu trobar tots els documents que es van generant relacionats amb el Pla de Cultura de les Illes Balears i documentació relacionada amb la seva implementació

Memòria de desplegament del Pla de Cultura, 2018-2019

Memòria de desplegament del Pla de Cultura, 2018-2019

El Pla de Cultura de les Illes Balears

Pla de Cultura de les Illes Balears 2018-2028

Pla Estratègic del Patrimoni Cultural de les Illes Balears

Consell de la Cultura de les Illes Balears (CCIB)

Resolució de Creació del Consell de la Cultura de les Illes Balears

Ordre del dia sessió constitutiva d’11 d’abril, 2019

Acta del la sessió d’11 d’abril, 2019

Ordre del dia sessió 21 de maig, 2019

Més informació sobre el procés de creació del CCIB

Recomanacions i accions en referència a la mediació i l’educació cultural

Documents previs al Pla de Cultura de les Illes Balears

Capítol 1 del Pla de Cultura de les Illes Balears (presentació agost 2017)

Capítol 2 del Pla de Cultura de les Illes Balears (presentació gener 2018)

Capítol 3 del Pla de Cultura de les Illes Balears (presentació juliol 2018)

Pla Estratègic del Patrimoni Cultural (presentació juliol 2018)

Jornades professionals del Pla de Cultura de les Illes Balears

 

Jornada 1: Plataformes de participació ciutadana en l’àmbit de les polítiques culturals

Programa primera jornada professional

Relatoria primera jornada professional

Entrevista David A. Lareo

Entrevista Carles Gispert, Aatomic Lab

Entrevista Pedro Jiménez (Zemos 98)

Jornada 2: Obrir les institucions a les comunitats ciutadanes

Programa segona jornada professional

Relatoria segona jornada professional

Entrevista Diana Canela

Entrevista Jaron Rowan

Entrevista Margalida Mateu

Jornada 3: Abordant les diferents economies de la cultura

Programa tercera jornada professional

Relatoria tercera jornada professional

Entrevista Miquel Ferrer

Entrevista Edgar Garcia

Entrevista Olivier Schulbaum

Entrevista Rafa Gallego

Entrevista Mireia Mora

Entrevista Marina Planas

 

Jornada 4: Cultura i ciutadania. Cultura i Educació

Programa quarta jornada professional

Relatoria quarta jornada professional

Entrevista Nicolas Barbieri

Entrevista Meritxell Esquirol

Jornada 5: Enfortir el teixit cultural

Programa cinquena jornada professional

Relatoria cinquena jornada professional

Entrevista Santi Eraso

Entrevista Margalida Castells

Jornades 6 i 7: Menorca i Eivissa

Programa sisena jornada professional

Programa setena jornada professional

Enllaços d’interès

Per on nou impuls a la cultura. Document Cultura i País. Grup d’anàlisi i opinió

Anuari d’estadístiques culturals 2018. Ministeri de Cultura i Esports

Enquesta d’hàbits i pràctiques culturals a Espanya. 2014-2015. Ministeri de Cultura i Esports

El sector editorial a les Illes Balears. Gremi d’Editors de les Illes Balears

Marbre. Residències d’artistes a centres educatius. Metamòrfiques

Observatori del sector de les arts escèniques a les Illes Balears. Illescena

Decàleg de la cultura, 2007. Signat per 12 associacions

Pla de participació ciutadana a les polítiques culturals. Pere Vicenç

Situació econòmica sector audiovisual. APAIB, Fundació Impulsa i CPE

Situació econòmica sector arts escèniques. Illescena, Fundació Impulsa i CPE