El 60% del pressupost de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat es destinarà a cultura

La consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, ha comparegut davant la comissió parlamentària d’Hisenda i Pressuposts per presentar l’abast del Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per a l’any 2020, pel que fa a aquest departament. En total, es gestionaran 56.388.684 euros l’any vinent, dels quals 33.804.005 pertanyen a la Delegació de Cultura, que aquesta legislatura s’ha incorporat en aquesta Conselleria.

Delegació de Cultura

La Delegació de Cultura compta amb 33,8 milions d’euros de pressupost propi, dels quals 8,4 provenen de l’Impost de Turisme Sostenible i es destinaran a construir la Caixa de Música de l’OSIB i a comprar un solar per a la rehabilitació de les restes de l’Antic Hospital de Dalt Vila.

L’Institut d’Estudis Baleàrics compta amb un pressupost de 4.768.889 euros, i treballarà per millorar el servei als creadors simplificant els processos burocràtics de les subvencions i optimitzant els recursos que es destinen, en funció de les necessitats del sector.

El 2020, l’Institut d’Indústries Culturals consolidarà el seu desplegament. La seva dotació és d’1 milió 150 mil euros. L’ICIB ha de ser un catalitzador clau del sector cultural illenc, tal com preveu el Pla de Cultura. Per això, s’està reforçant la seva plantilla. Ja s’ha aprovat la seva nova RLT, a la qual s’han incorporat un coordinador de l’àrea audiovisual i digital i un auxiliar administratiu.

L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears té una partida pressupostària de 15.290.818 euros, dels quals 7 milions seran finançats pel fons del Pla Anual 2019 de l’ITS i es destinaran a la construcció de la Caixa de Música, la seva nova seu, una infraestructura estratègica dins la política cultural d’aquesta legislatura. Un dels reptes plantejats al Pla de Cultura és la millora i consolidació dels equipaments culturals. És per això que un altre dels projectes importants que es continuaran desenvolupant el 2020 és la construcció del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, a Llucmajor. La construcció del Centre ja està en marxa i costarà 1,9 milions d’euros.

Es destinaran 3,4 milions d’euros a la gestió dels centres propis (230,000 euros per a l’Arxiu General, 1.377.628 euros a la Biblioteca Can Sales, 1.182.921 euros per a l’Arxiu del Regne de Mallorca i 958.625 euros per al  Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF). La Conselleria també es fa càrrec de la gestió del personal de la Biblioteca  i l’Arxiu Històric de Maó, el Museu de Mallorca i el Museu de Menorca, amb 1,3 milions d’euros de pressupost. Així mateix, manté les seves aportacions a institucions essencials per al teixit cultural de l’arxipèlag de les quals forma part en els seus Patronats o a les quals dona suport institucional com són: Es Baluard Museu d’Art Contemporani, la Fundació Museu i Centre Cultural de Formentera o el Teatre Principal de Maó, entre d’altres.

Finalment, s’ha engegat el procés per modificar la Llei de mecenatge de les Balears que facilitarà als ciutadans el fet de fer donacions a projectes o activitats culturals organitzades per la Comunitat Autònoma i els ens públics de les Illes. S’amplia de 600 a 1200 euros la quantitat màxima a desgravar per exercici i es millora el percentatge de deducció d’un 15 a un 25%.

Polítiques d’igualtat: combatre la LGTBIfòbia, la violència i l’explotació sexual

La Conselleria dedica una partida de 6,14 milions d’euros a garantir els drets de la dona i de les persones LGTBI+ a través de l’Institut Balear de la Dona i de la Direcció General de Drets i Diversitat, de nova creació. Cal recordar que enguany s’ha fet efectiu el traspàs de competències als Consells Insulars en matèria d’atenció a la dona. Sí que s’ha mantingut dins el pressupost del Govern, pel seu abast autonòmic, el servei d’assistència 24 hores a víctimes de la violència masclista, que també s’amplia a les víctimes de violència sexual i es reforça en les franges nocturnes de juny a octubre, tot per una quantitat de 693.169 euros.

La convocatòria de subvencions a corporacions locals puja més de mig milió d’euros amb un total de 1.149.000 euros per a dotar de personal a les taules de coordinació municipals. Les Hermanas Oblatas rebran una subvenció de 123.000 euros per posara punt un nou pis d’acollida amb 8 places destinades a dones víctimes de tracta i prostitució. És una de les accions orientades a complir amb el Pla contra el Tràfic de Dones de la Comunitat Autònoma, que no només inclou mesures de suport ales víctimes sinó també de sensibilització social.

Es reforça la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb la qual existia ja un conveni i càtedra d’estudis de gènere, ampliant-se enguany en 45 mil euros que aniran adreçats a desenvolupar nous programes formatius sobre la violència de gènere i coeducació. Precisament, la coeducació és una altra de les línies prioritàries per al 2020. S’hi destinen 240.000 euros, un 22% més que al pressupost de 2019.

Baixa la despesa per a Marivent i Comunicació

Respecte del manteniment del complex de Marivent, es continua en la línia de la racionalització de la despesa d’aquest equipament. En 2020 aquesta davalla un 10,7%, i queda en 979.260 euros. S’està assolint la fita de racionalitzar la despesa d’aquest centre de cost que des de 2015 s’ha reduït gairebé un 37%. Un descens que ha estat compatible amb el manteniment de les instal·lacions i l’obertura dels jardins al públic.

Per la seva banda, la Direcció General de Comunicació experimenta una disminució del 7,5% ja que ha dut a terme una revisió de la despesa en serveis tècnics proveïts per altres empreses, incorporant les clàusules socials que suggereix el Sindicat de Periodistes per tal d’aconseguir evitar la subcontractació de professionals en règim de precarietat als contractes i impulsar una contractació ètica, social, sostenible i integradora. Gràcies a les campanyes de sensibilització del Govern es pot incidir i millorar la convivència atenent temes com el medi ambient o la violència masclista.

Advocacia de la Comunitat Autònoma, Direcció General de Coordinació i Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

Es tracta de tres àrees de competència completament transversal a tot el Govern. L’Advocacia manté el seu pressupost i continuarà amb la seva tasca d’assessorament jurídic i de representaciói i defensa en judici de l’Administració de la Comunitat Autònoma. La Direcció General de Coordinació davalla el seu pressupost un 82% donat que atribucions per polítiques LGTBI+ i per Administració Electrònica ja no estan assignades a aquesta direcció. També en el procés de reorganització interna, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament fusiona el que eren abans la Direcció de Relacions amb el Parlament i la de Relacions Institucionals i Acció Exterior (Acció Exterior passa a dependre de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors). A més de fer de corretja de transmissió entre aquest Parlament i el Govern, és el departament que porta les relacions institucionals de l’Executiu. Manté les seves línies d’ajuda a les Reials Acadèmies de Balears i la col·laboració amb la Fundació +34, que ofereix ajuda humanitària als ciutadans de les Illes empresonats a l’estranger. Aquesta direcció també manté les relacions amb les comunitats balears a l’exterior, que a principis d’any es reuniran a Palma, i el pressupost de l’Institut d’Estudis Autonòmics i de la Diada de les Illes Balears.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort