El Govern ajuda per primera vegada la Fundació Pilar i Joan Miró en la realització d’una guia; iniciativa que respon a l’objectiu del Pla de Cultura d’apropar els equipaments culturals a la ciutadania

El Govern ajuda per primera vegada la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca en la realització d’una guia de la seva col·lecció i edificis

La publicació, que servirà per millorar la divulgació de la figura i obra de Joan Miró, és en compliment del Pla de Cultura

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears atorga una subvenció, per un import de 25.000 €, a favor de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb la finalitat de finançar parcialment les despeses per a la realització d’una guia de la seva col·lecció i edificis.

El projecte consisteix en la publicació d’una guia, en quatre idiomes, que ha de servir d’eina de divulgació del contingut de les col·leccions i tallers de la fundació, així com d’un plànol per a la visita dels diferents espais. És una eina útil i imprescindible de foment i de projecció exterior per conèixer millor la figura i obra de l’artista Joan Miró, les seves col·leccions i els edificis que conformen la Fundació, que servirà per millorar l’experiència de la visita.

Així, aquesta guia s’estructura en quatre llibres: Miró Mallorca, Taller Sert, Son Boter i Edifici Moneo, identificats per colors i recollits dins una capsa-funda, que conserven la seva identitat i visibilitat individual.

El pressupost total d’impressió és de 44.000 € (IVA no inclòs). Aquest pressupost inclou la impressió de 5.000 exemplars, en quatre idiomes.

El  Pla de Cultura de les Illes Balears 2018-2028 integra, entre les seves mesures, el foment i impuls d’actuacions que apropin els nostres equipaments culturals i els seus programes a la ciutadania, atenent a la seva diversitat, pel fet de ser espais clau per garantir l’accessibilitat i democratització de la cultura.

En aquest sentit, el Pla de Cultura proposa incentivar des del Govern aquelles mesures desplegades pels equipaments culturals que tinguin per objectiu augmentar i millorar la participació activa de la ciutadana, així com crear eines destinades als públics i participants, que facilitin l’accés a la informació, als continguts, als espais i als programes específics de les institucions culturals.