El Pla de Cultura estrena pàgina web del Mapa d’Equipaments

El Pla de Cultura de les Illes Balears obre una nova pàgina web amb el Mapa d’Equipaments culturals de les Illes Balears.

Pàgina web del Mapa d’Equipaments Culturals de les Illes Balears

Un nou espai web inèdit que recollirà tots els equipaments culturals públics que hi ha arreu de les Illes Balears i com a mesura per a acostar l’accés i la informació cultural a la ciutadania.

Es tracta d’una nova plataforma digital, en constant construcció, que s’emprarà com a eina per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de les Illes Balears que contempla el Pla de Cultura.

Aquesta pàgina web permetrà als ciutadans tenir un accés més ràpid i més informació als equipaments culturals que pot tenir més a l’abast o més a prop del seu lloc de residència.