Donant resposta a la línia d’actuació 12, “mobilitat, xarxes i projecció internacional”, que preveu augmentar la presencia d’artistes i agents culturals a l’escena internacional, la Conselleria de Cultura impulsa mesures per potenciar les possibilitats de mobilitat d’agents culturals dels àmbits de la música i les arts escèniques i augmenta el pressupost de 450.000 a 600.000 €

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha publicat al BOIB les dues noves línies d’ajuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics de suport a la projecció exterior tant de la música i dels músics, intèrprets i compositors com de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2019. Totes dues incorporen millores en les condicions per als projectes de promoció exterior, l’avançament del 50% del pagament quan es publica la resolució a partir dels 300 euros, i la clàusula de Formentera que estableix una puntuació afegida en les valoracions per a les activitats amb destí, localització o origen a Formentera o de creadors o col·lectius formenterencs.

Com també les línies de literatura i arts visuals, tant la de música com la d’arts escèniques passen dels 225.000 euros anuals cadascuna, el 2018, a 300.000 euros el 2019, i a totes dues s’incorporen a l’opció b (activitats de projecció exterior) les prestacions de trasllat, allotjament i manutenció previstes a l’opció a (mobilitat). A més, a ambdues línies, els màxims d’imports d’ajuda augmenten progressivament, en proporció al nombre de persones desplaçades, i incorpora ajudes a grups nombrosos quan el 2018 només es preveia aquesta possibilitat com a excepció tan sols per a orquestres i corals, i només en la línia de música.

Música (resolució publicada al BOIB)

S’estableixen dues línies de subvenció, les quals són excloents entre si:

a) Suport a la mobilitat dels artistes, mànagers i representants, editors fonogràfics i tots els professionals de l’àmbit de la música de les Illes Balears.
Es podran sol·licitar ajuts per a:
— Trasllat i allotjament de la formació i el personal tècnic per actuar en directe fora de l’illa de residència.
— Trasllat i allotjament de la formació i el personal tècnic per assistir a fires professionals, amb o sense actuació en directe fora de l’illa de residència.
— Trasllat i allotjament de mànagers, productors o editors fonogràfics per assistir a fires professionals, amb o sense actuació en directe o estand de venda comercial fora de l’illa de residència.
— Trasllat i allotjament de professionals de l’àmbit de la música per participar en estades de formació i residències musicals fora de l’illa de residència.
— Trasllat i allotjament de professionals de l’àmbit de la música per participar en concursos i audicions fora de l’illa de residència.

b) Suport a activitats de projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears.
Es poden sol·licitar ajuts per a:
— Trasllats i allotjament de la formació i el personal tècnic per actuar en directe fora de l’illa de residència o participar en fires professionals.
— Producció de materials gràfics, fonogràfics i audiovisuals de suport a gires, actuacions en directe i presència a fires professionals.
— Contractació de serveis professionals de producció, personal artístic i tècnic, de comunicació, etc. per a gires i actuacions en directe.
Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:
— La producció d’elements gràfics, audiovisuals i fonogràfics.
— L’edició i la traducció de material gràfic.
— Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals, artístics i tècnics.
— El lloguer d’equipaments.
— El lloguer d’estands a fires professionals.
— L’acreditació a fires professionals.
— Les despeses d’allotjament, amb els màxims estipulats, sempre que es puguin justificar amb factures.
— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic.

Arts escèniques (resolució publicada al BOIB)

a) Suport a activitats de projecció exterior de les arts escèniques balears per part de persones físiques, col·lectius, associacions o altres persones jurídiques sense ànim de lucre vinculades a les arts escèniques de les Illes Balears, que es concretin en les activitats següents:
· Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per actuar en directe fora de l’illa de residència.
· Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per assistir a fires professionals fora de l’illa de residència, amb o sense actuació en directe.
· Desplaçament i estada de distribuïdors, productors i agents culturals per assistir a fires professionals o festivals amb activitats professionals fora de l’illa de residència.
· Desplaçament i estada de professionals de l’àmbit de les arts escèniques per participar en estades de formació i residències creatives

b) Suport a activitats de projecció exterior de les arts escèniques balears i assistència a fires, festivals i jornades de formació per part d’estructures professionals de les arts escèniques vinculades a les arts escèniques de les Illes Balears, que es concretin en les activitats següents:
· Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per actuar en directe fora de l’illa de residència.
· Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per assistir a fires professionals fora de l’illa de residència, amb o sense actuació en directe.
· Desplaçament i estada de distribuïdors, productors i agents culturals per assistir a fires professionals o festivals amb activitats professionals fora de l’illa de residència.
· Desplaçament i estada de professionals de l’àmbit de les arts escèniques per participar en estades de formació i residències creatives.
· Organització de presentacions de projectes i actuacions en directe.
· Gires en circuits nacionals i internacionals.
· Producció de material gràfic o audiovisual associat a la promoció exterior.
· Traducció de textos i la producció d’arxius per a subtitulat.
· Lloguer de material tècnic per al subtitulat.
· Despeses derivades dels assajos per a una actuació en una altra llengua diferent de l’original.
· Producció de material gràfic en una llengua diferent de l’original.
· Material promocional en qualsevol format.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort