Els reptes del Pla de Cultura

El present Pla de Cultura neix com un instrument que pretén reflectir i reafirmar el compromís del Govern de les Illes Balears, en
primer lloc amb els ciutadans i amb els diversos agents, públics i privats.
Aquest Pla vol esdevenir una eina i full de ruta al servei de la ciutadania en relació amb el disseny de les polítiques públiques que han d’orientar el present i el futur de les manifestacions culturals a les Illes Balears.

En aquest sentit, el Pla de Cultura es concep com una eina que ha de servir per contextualitzar i definir les polítiques culturals, com un document obert, avaluable, flexible i transformable, que cerca el consens, la seva viabilitat i la seva perdurabilitat.

També, és l’acord marc que reflecteix el compromís del Govern de les Illes Balears en el desenvolupament d’unes línies estratègiques que tenen com a funció coordinar i concertar les actuacions, els recursos i les complicitats destinades a la producció i difusió cultural.

Els reptes que el Pla de Cultura vol assolir són:

 1. Fer de l’accés a la cultura i a la informació un dels eixos centrals de les polítiques públiques en general i de les culturals en particular.
 2. Generar espais de diàleg i cooperació entre els ciutadans i entre els actors que configuren el teixit cultural de les Illes Balears.
 3. Enfortir i intensificar els vincles entre educació i cultura.
 4. Situar els hàbits i usos culturals en un lloc central de la vida quotidiana i ciutadana.
 5. Promoure i donar suport a la recerca, al debat, a la investigació i a la creació, en els marcs del respecte per la diversitat, del desenvolupament de projectes transversals i de l’intercanvi i el diàleg entre illes, amb altres territoris de parla catalana i a tots els àmbits.
 6. Posar els mitjans per garantir a la ciutadania l’accés democràtic als equipaments, generar espais de coparticipació i relacions de transparència i reciprocitat.
 7. Fomentar les relacions de proximitat entre equipaments culturals públics i ciutadania, per tal d’establir noves formes de difusió de la informació i el patrimoni que custodien.
 8. Crear les eines per garantir el compliment del PdeC i l’assoliment dels objectius a curt, mitjà i llarg termini: Observatori i Consell de la Cultura.
 9. Fomentar els valors democràtics de solidaritat, respecte a la diversitat, a la discrepància i a la diferència, a través de la participació en la vida cultural.
 10. Implicar la joventut en totes les polítiques culturals. Intentar que l’hàbit
  cultural formi part de la seva quotidianitat en arribar a l’edat adulta.

Els Plans estratègics que s’han d’impulsar a través d’aquest Pla de Cultura han d’establir les accions per aconseguir aquests deu enunciats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *