La Biblioteca de Can Sales amplia l’oferta educativa per als alumnes de secundària, com estableix el Pla de Cultura

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Biblioteca Pública de Palma, ofereix als alumnes de secundària la possibilitat d’una visita a les seves instal·lacions mitjançant l’activitat Bookescape. La proposta està inclosa dins el programa “Viu la Cultura” i, d’acord amb el pla comú entre educació i cultura en el marc del Pla de Cultura de les Illes Balears, s’afegeix a les dues que ja es realitzaven: Descobreix el món dels llibres, pensada per als més petits, i Descobreix la biblioteca, per als alumnes dels cursos superiors de primària.

Bookescape va néixer de la idea d’intentar promoure, entre els alumnes, el coneixement de la biblioteca a partir de l’esperit de recerca, deducció i treball en equip. Com a temàtica per programar aquesta activitat, es va recórrer a dos aspectes: d’una banda, el món dels llibres, i d’altra, el funcionament de la biblioteca. La intenció era deixar enrere les activitats més tradicionals i fonamentar l’ús de la biblioteca en la innovació de les tècniques i metodologia educatives, com és el cas de l’aprenentatge experiencial.

Aquesta activitat és l’adaptació del conegut joc Escape room que, conjuntament amb els tècnics del centre, s’ha triat per realitzar una tasca educativa destinada a la biblioteca. És un concepte molt actual en educació, basat en el desenvolupament de les habilitats mentals per a la solució d’enigmes i problemes, de manera que els infants posin en joc la creativitat i el pensament crític.

En aquest cas no era possible crear una sala d’escapament on els alumnes estiguessin tancats durant un temps determinat. La proposta presentada és que tota la biblioteca sigui un gran espai i l’objectiu dels alumnes serà trobar la clau per desactivar una bomba informàtica a través d’un conjunt de pistes.

Per tant, en una activitat que té com a finalitat conèixer i estimular l’assistència a la biblioteca, el fil conductor són els llibres i per resoldre l’objectiu final els al·lots i les al·lotes hauran d’utilitzar totes les seves capacitats intel·lectuals, creatives i de raonament deductiu, a més de les habilitats cooperatives.

Tots els centres de secundària de les Illes Balears es poden inscriure a aquesta activitat, que es realitzarà tots els dimecres, accedint a la pàgina de “Viu la Cultura”: http://www.viulacultura.com/