Millores en les condicions per a la mobilitat en l’àmbit de les arts visuals, amb l’avançament de despesa, l’augment de pressupost fins 300.000 euros i el foment d’activitats amb destí, localització o origen a Formentera o de creadors o col•lectius formenterencs.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2019, que augmenten de 225.000 € fins als 300.000 €.

S’hi incorporen millores en les condicions per als projectes de promoció exterior, l’avançament del 50% del pagament de la despesa a partir dels 300 € i des del moment que es publica la resolució, i la clàusula de Formentera que estableix una puntuació afegida en les valoracions per a les activitats amb destí, localització o origen a Formentera o de creadors o col·lectius formenterencs.

Com les línies de literatura, música i arts escèniques, la d’arts visuals incrementa dels 225.000 € anuals, el 2018, als 300.000 € el 2019, i s’incorporen a l’opció b (activitats de projecció exterior) les prestacions de trasllat, allotjament i manutenció previstes a l’opció a (mobilitat). A més, els màxims d’imports d’ajuda augmenten progressivament en proporció al nombre de persones desplaçades.

S’estableixen dues línies de subvenció:

a) Suport a la mobilitat d’artistes, comissaris i agents culturals de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears.

S’inclouen les despeses derivades del desplaçament (viatge d’anada i tornada per assistir a l’activitat en la qual se participa), allotjament, manutenció i les quotes d’inscripció o d’acreditació a fires, festivals, jornades professionals i/o residències d’arts visuals. Per projecte s’accepta un màxim de dos tècnics. Les despeses subvencionables són:

– El desplaçament de càrrega i dels artistes, comissaris i agents culturals. Només s’accepten bitllets en classe turista.
– Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.
– Les despeses de lloguer de vehicles per al desplaçament.
– El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.
– Les quotes d’inscripció o d’acreditació a fires, festivals i/o jornades professionals de l’àmbit de les arts visuals
– Les despeses de manutenció.

b) Suport a activitats de projecció exterior de l’àmbit de les arts visuals.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

– La producció d’obra vinculada a l’activitat de promoció, fins a un màxim de cinc mil euros (5.000 €), sempre que es pugui justificar amb factures. Només es subvencionen les despeses de producció d’obra d’artistes balears.
– El desplaçament d’artistes, comissaris i agents culturals de les Illes Balears, fins els màxims prevists al punt 4.3. Per projecte s’accepta un màxim de dos tècnics. Només s’accepten bitllets en classe turista.
– Les despeses de manutenció.
– El transport de concentració i dispersió de l’obra.
– La pòlissa clau a clau.
– El muntatge i desmuntatge.
– Les despeses d’allotjament, fins els màxims prevists al punt 4.3., sempre que es puguin justificar amb factures.
– El lloguer de l’espai.
– Les quotes d’acreditació i/o el lloguer de l’estand a fires.
– Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals.
– L’edició i traducció de material gràfic i de promoció.
– L’assegurança mèdica en el cas de residències d’artistes o comissaris.
– El quilometratge, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic.

Publicació de la resolució al BOIB

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort