La línia d’ajuts de l’IEB a fires i festivals inclou novetats plantejades al Pla de Cultura per millorar les condicions del treball cultural: preveu per primera vegada avançar el pagament del 50% i dietes pels desplaçaments. Inclou criteris de retorn social i tenen en compte les condicions laborals (Eix estratègic 3)

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports obre la convocatòria de 2018 de la línia de subvencions que l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) dedica a l’organització i producció de fires i festivals.

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a l’organització i la producció de fires, festivals, mercats, residències artístiques, jornades de formació i altres esdeveniments de caràcter professional de l’àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals i les arts audiovisuals que es duguin a terme en el territori de les Illes Balears durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2017 i 30 de novembre de 2018.

Com a novetat, aquesta convocatòria preveu el primer pagament del 50% en ser publicada la resolució -aquest dijous 28 de juny de 2018 en el BOIB-, així com també s’han inclòs a les valoracions criteris per a les accions que contribueixin a la igualtat de gènere, que impliquin retorn social i que tenguin en compte les condicions laboral; objectius que marca el Pla de Cultura de les Illes Balears.

El termini per presentar les sol·licituds s’obre el 29 de juny i es tanca el 30 de juliol de 2018.

L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant i per projecte és de 50.000 €