La Conselleria de Cultura, Participació i Esports convoca una sessió informativa del Pla de Cultura a Eivissa

El dijous, 10 de maig, es va dur a terme una jornada informativa, de diàleg i debat entorn del Pla de Cultura de les Illes Balears a la Sala de Plens del Consell Insular d’Eivissa. Es tractava d’un encontre que va obrir un espai d’informació i de plantejament de qüestions i propostes adequades a l’especialitat d’Eivissa entorn de l’elaboració i implantació del Pla de Cultura.

En aquest encontre van participar la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, Berta Sureda, coordinadora del Pla de Cultura i el conseller insular de Cultura d’Eivissa, David Ribas i agents culturals d’Eivissa.