Més recursos per als equipaments culturals per fer-los més accessibles (Eix estratègic 2)

Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat de la ciutadania als equipaments culturals, s’està treballant en l’ampliació d’horaris i recursos:

  • S’han ampliat els horaris del Museu de Mallorca i l’Arxiu del Regne de Mallorca.
  • S’han millorat els equips humans, dotant-los de 12 places més.
  • S’ha dotat de més recursos els 6 equipaments culturals que gestiona la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.