Millores importants en les ajudes a la promoció de la cultura escrita de les Illes Balears, com preveu el Pla de Cultura

Increment dels 225.000 € de dotació l’any 2018 als 300.000 € en la convocatòria de 2019 i s’incorpora un suport específic a la doble insularitat de Formentera

La Conselleria de Cultura Participació i Esports, a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), ha publicat les ajudes per a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears, de les quals en millora les condicions com preveu el Pla de Cultura de les Illes Balears. En aquesta convocatòria, la dotació econòmica augmenta de 225.000 € a 300.000 € i s’incrementa el nombre màxim de publicacions o projectes, que passen de 5 a 6, així com la dotació econòmica màxima, de 5.000 € a 6.000 €, per sol·licitud presentada.

Entre les principals novetats d’aquesta línia d’ajudes, s’hi afegeix un nou benefici per punts per a “accions que tinguin el seu origen, localització o destinació a Formentera o que hagin estat realitzades per creadors, entitats, empreses o col·lectius d’aquest territori”. Aquest benefici específic per a Formentera, que s’incorporarà a la resta de línies de l’IEB, suposa l’increment de 5 punts en relació al total de 100 punts que es poden obtenir. És la mateixa puntuació extra que tenen les clàusules de retorn social i d’igualtat de gènere, que ja s’incorporaren el 2018 a les línies d’ajuts de l’IEB.

A més, el 50% de les subvencions a partir de 300 € es cobraran en publicar-se la concessió, i la resta en justificar-se les despeses.

Aquesta ajuda a la promoció exterior i mobilitat de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració no inclou la mobilitat entre illes i amb la resta de territoris de parla catalana, ja que a aquest apartat es dedicarà una línia específica de TalentIB de literatura, que es publicarà els pròxims dies.

Totes dues línies tendran efecte retroactiu per a aquelles activitats que s’hagin dut a terme entre el desembre de 2018 i la data de publicació de les noves convocatòries.

A la línia d’ajudes per a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears, ja publicada, s’hi inclouen tres modalitats de subvenció:

A) Suport a la mobilitat dels autors, els responsables d’editorials i distribuïdors, investigadors i agents culturals per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals. S’hi inclouen les despeses derivades de trasllat, allotjament i manutenció.

B) Suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre, independentment del seu suport, sigui físic i/o digital, i del seu format, que es concretin en traduccions, edició d’originals, edició de traduccions al català d’obres universals i digitalització d’obres.

C) Suport a activitats de promoció exterior de la literatura, el còmic, el pensament i la il·lustració de les Illes Balears: s’hi inclouen presentacions d’obres, assistència a fires, festivals i jornades professionals i producció de material gràfic. Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades del desplaçament de persones i càrrega, l’allotjament, els honoraris de persones i la contractació de serveis professionals, l’edició i traducció de material gràfic i el quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic.

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 5 de febrer 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l’any 2019

 

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort