Darreres notícies

La línia d’ajuts de l’IEB a fires i festivals inclou novetats plantejades al Pla de Cultura per millorar les condicions del treball cultural: preveu per primera vegada avançar el pagament del 50% i dietes pels desplaçaments. Inclou criteris de retorn social i tenen en compte les condicions laborals (Eix estratègic 3)

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports obre la convocatòria de 2018 de la línia de subvencions que l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) dedica a l’organització i producció de fires i…

Consolidar espais per a la cultura i crear-ne de nous, treballant des de l’equilibri territorial i la cultura de proximitat, per tal de garantir condicions d’igualtat d’accés a la cultura, són alguns dels objectius que han guiat la creació del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany o l’impuls al Museu de Formentera a Sa Senieta, entre altres inversions en equipaments a totes les Illes (Eix estratègic 2)

La consolidació d’espais per a la cultura així com la creació de nous equipaments són alguns dels objectius que marca el Pla de Cultura i que es troben detallats en…

Es recuperen espais per a la cultura

Es crea el nou Centre Internacional de Fotografia, el nou Museu a Formentera i una seu per a l’OSIB El Pla de Cultura contempla la creació de noves infraestructures en…

Els reptes del Pla de Cultura

El present Pla de Cultura neix com un instrument que pretén reflectir i reafirmar el compromís del Govern de les Illes Balears, en primer lloc amb els ciutadans i amb…