Participa-hi

Enquesta Ajuntaments #PlaCulturaIB

En el marc de la redacció del Pla de Cultura de les Illes Balears, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, demana als ajuntaments d’arreu de les Illes Balears la col·laboració responent aquesta enquesta que permeti ampliar el coneixement entorn de les especificitats en l’àmbit cultural del conjunt de municipis del territori.

Si ets un ajuntament, contesta el formulari

 

Consulta pública prèvia sobre la creació, mitjançant Decret, del Consell de la Cultura de les Illes Balears. TERMINI FINALITZAT

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania, prèviament a la redacció definitiva i aprovació del Decret que crea i regula el Consell de la Cultura de les Illes Balears, com a organisme de participació ciutadana. De forma que, les organitzacions més representatives, interessades en la futura creació del Consell de la Cultura, així com totes les persones que ho desitgin, puguin opinar i fer aportacions.

Podeu fer les aportacions que considereu adients de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç del Portal de participació ciutadana, fins al dia 12 de setembre del 2018 (inclòs) o bé mitjançant un escrit dirigit a la Direcció General de Cultura. Pla de Cultura de les Illes Balears, de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en el mateix termini.

Es pot trobar la informació necessària sobre aquest projecte en els documents annexos:

DecretCONSELL DE CULTURA_doc1

Propostes específiques per a les Illes i municipis
Volem recollir més propostes de l’àmbit territorial, ja que l’equilibri territorial és un objectiu clau per facilitar l’accés a la ciutadania: és necessari que qüestions com el lloc on vius o les possibilitats de mobilitat no impedeixin l’accés a la cultura.
Qüestions obertes a les Jornades
Durant les Jornades Professionals, convocades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears per a la confecció del Pla de Cultura, es van generar algunes qüestions al voltant de les quals es va obrir el debat. D’aquesta manera i, des del Pla de Cultura de les Illes Balears, s’aniran obrint, de forma periòdica, algunes d’aquestes reflexions per tal d’incloure més veus.

Vols fer-nos arribar el teu comentari?

Si vols enviar-nos la teva proposta o tens algun suggeriment, pots emplenar aquest formulari i fer-nos arribar el teu missatge!