Què en pensen els joves de la Cultura?

El Pla de Cultura de les Illes Balears proposa incloure l’accés a la cultura com a prioritat en totes les polítiques sobre joventut i que es treballi per trencar les principals barreres, com ara l’economia o les distàncies territorials. És necessari tenir en compte, entre altres factors, que els entorns educatius, familiars i socials són fonamentals per fomentar la participació cultural i que les innovacions tecnològiques i els nous mitjans poden ser aprofitats com a motor per facilitar-ne l’accés.

En el marc del Pla de Cultura de les Illes Balears i, dins del programa ‘Mirada Jove’ que s’impulsa des d’IB Jove, s’ha demanat a una sèrie de joves que en pensen de la Cultura?. El resultat es mostra en aquest audiovisual: