S’obre el termini de consulta pública per a la creació del Consell de la Cultura de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, posa en marxa un nou procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania, prèviament a la redacció definitiva i aprovació del Decret que crea i regula el Consell de la Cultura de les Illes Balears, la futura plataforma de participació ciutadana en l’àmbit cultural del Govern Balear.

Les organitzacions més representatives, interessades en la creació del Consell de la Cultura, així com totes les persones que ho desitgin, poden opinar i fer aportacions tant de forma telemàtica com enviat un escrit a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears

Es poden versar les opinions des d’aquest divendres 10 d’agost i fins al 12 de setembre de 2018 a través d’aquest enllaç. Totes les aportacions seran considerades i valorades en funció de la seva viabilitat.

Es pot trobar la informació necessària sobre aquest projecte en els documents annexos.

DecretCONSELL DE CULTURA_consulta

Memòria Consulta prèvia Decret CCIB